آرشیو برچسب ها : روانپزشکی

مغز و اعصاب

بیماری ام اس علل و درمان

بیماری ام اس ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻡ.ﺍﺱ ﻳﺎ ﺍﺳﻜﻠﺮﻭﺯ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ...