مغز و اعصاب

با عرض پوزش، این بلوک درخواست حداقل 3 پست ها برای نمایش دارد، لطفا سعی کنیدسایر کوئری ها را انتخاب کنید و یا پست های بیشتر اضافه کنید...

مغز و اعصاب

بیماری ام اس علل و درمان

بیماری ام اس ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻡ.ﺍﺱ ﻳﺎ ﺍﺳﻜﻠﺮﻭﺯ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ...